วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย บ้านพระเนตร ม.14 ต.ต้า อ.ขุนตาล

 
สำนักงานปสุสัตว์อำเภอขุนตาล โดยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย บ้านพระเนตร ม.14 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น