วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านต้า และออกพื้นที่ดูแลสุขภาพโคนมที่ป่วยและมีปัญหาในโคนม

นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาลและ นายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และทีมนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านต้า และออกพื้นที่ดูแลสุขภาพโคนมที่ป่วยและมีปัญหาในโคนม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น