วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอขุนตาลอบรมSmart Farmer

 วันที่ 21 ธ.ค. 58 สนง.ปศอ.ขุนตาล นำโดยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอ จัดอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer ช่วงเช้า อยู่ในห้องนั่งฟังวิชาการท่าทางจะเครียด แต่ช่วงบ่ายได้ออกกลางแจ้งดูแล้วเกษตรกรจะมีความสุขกันมาก ช่วยกันทำอย่างมีความสุขวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

การรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 4/2558ที่บ้านห้วยสัก ม.9และ15 ต.ยางฮอม


วันที่ 10 กันยายน. 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลโดยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์กำเภอขุนตาลมอบหมายให้ น.ส.กัญญาภัค เฉพาะตัว พนักงานราชการ ไข้หวัดนกและน.ส.วราภรณ์ เมืองอินทร์ ปศุสัตว์ตำบลยางฮอม ปฏิบัตงานโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 4/2558ที่บ้านห้วยสัก ม.9และ15 ต.ยางฮอมให้ความรู้เรื่องโรคในไก่พื้นเมืองแนะนำวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก มอบวัคซีนและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง


 

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อ.ขุนตาลอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกฯวันนี้6/7/58สนง.ปศุสัตว์อ.ขุนตาลอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกฯและแจกน้ำยาฉีดพ่นในเล้าไก่

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม

 นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาลพร้อมด้วยทีมงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมแนะนำฟาร์มโคนมในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อปรับสู่มาตรฐานฟาร์มให้ได้ทุกฟาร์มวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-สุกร(การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer)


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล นำทีมโดยนายพีระพันะ์ ตั้งตระการพงค์ จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-สุกร(การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา