วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

การรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 4/2558ที่บ้านห้วยสัก ม.9และ15 ต.ยางฮอม


วันที่ 10 กันยายน. 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลโดยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์กำเภอขุนตาลมอบหมายให้ น.ส.กัญญาภัค เฉพาะตัว พนักงานราชการ ไข้หวัดนกและน.ส.วราภรณ์ เมืองอินทร์ ปศุสัตว์ตำบลยางฮอม ปฏิบัตงานโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 4/2558ที่บ้านห้วยสัก ม.9และ15 ต.ยางฮอมให้ความรู้เรื่องโรคในไก่พื้นเมืองแนะนำวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก มอบวัคซีนและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น