วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5.ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวที่เทศบาลตำบลบ้านต้า

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล และเทศบาลบ้านต้าร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว เพศผู้และฉีดยาคุมในสุนัขและแมวเพสเมีย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนับ้าปี 2557 มีการระดมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอำเภอโซนเหนือที่ประกอบด้วย เวียงแก่น เทิง พญาเม็งราย เชียงของ และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย มาช่วยกันปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น