วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

4.ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวฟรีที่บ้านต้าหลวง

 สนง.ปศุสัตว์ อ.ขุนตาล ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านต้า และสนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวฟรีที่บ้านต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย นำทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

บูรณาการทุกภาคส่วน

ผลงาน
เน้นสุนัขแมวเพศผู้ครับในวันนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น