วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

1.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ หอประชุมบ้านป่าแดงใหม่ ต.ยางฮอม

นายอำเภอขุนตาลมอบเครื่องกันหนาว

ปศุสัตว์อำเภอแจกเวชภัณฑ์


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น