วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

2.รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง


โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง อำเภอขุนตาล ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศบาล ต.ยางฮอม และรองนายกเทศบาล ต.บ้านต้า มาร่วมพิธี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น