วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านต้า และออกพื้นที่ดูแลสุขภาพโคนมที่ป่วยและมีปัญหาในโคนม

นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาลและ นายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และทีมนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านต้า และออกพื้นที่ดูแลสุขภาพโคนมที่ป่วยและมีปัญหาในโคนม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลออกหน่วยอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ วัดต้าหลวง ต.ต้า อ.ขุนตาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาลออกหน่วยอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ วัดต้าหลวง ต.ต้า อ.ขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
นายอำเภอขุนตาลและหัวหน้าส่วนราชการ  มอบผ้าห่ม กิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
นายอำเภอเยี่่ยมชมให้กำลังใจทีมงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล
ทีมงานปสุสัตว์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า