วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5.ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวที่เทศบาลตำบลบ้านต้า

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนตาล และเทศบาลบ้านต้าร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว เพศผู้และฉีดยาคุมในสุนัขและแมวเพสเมีย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนับ้าปี 2557 มีการระดมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอำเภอโซนเหนือที่ประกอบด้วย เวียงแก่น เทิง พญาเม็งราย เชียงของ และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย มาช่วยกันปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

4.ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวฟรีที่บ้านต้าหลวง

 สนง.ปศุสัตว์ อ.ขุนตาล ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านต้า และสนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวฟรีที่บ้านต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย นำทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

บูรณาการทุกภาคส่วน

ผลงาน
เน้นสุนัขแมวเพศผู้ครับในวันนี้